توليد كليه محصولات لبني پاستوريزه و هموژنيزه اعم از ماست با چربي هاي مختلف و طعم هاي مختلف نظير ماست كم چرب و پر چرب،خامه اي و موسيردار و ...